Offis111
offis111

SERVICII CONTABILE DE LA A LA Z IN BULGARIA


Giurgiu, judet Giurgiu
REF15000150954


SERVICII CONTABILE DE LA A LA Z IN BULGARIA
• SERVICII CONTABILE COMPLETE PENTRU PERSOANE JURIDICE à …žI FIZICE
• CONTABILIZAREA DOCUMENTELOR CONTABILE PRIMARE ,
• à ƒŽNTOCMIREA à …žI DEPUNEREA DECLARAà …¢IILOR PRIVIND TVA , CONFORM LEGII PRIVIND TVA
• DECLARAà …¢II INSTRASTAT
• Muncà „ƒ à …Ÿi Salarii à ¢€” TOATE ASPECTELE LEGATE DE ANGAJAREA à …žI DISPONIBILIZAREA PERSONALULUI DVS . à ƒŽN CONFORMITATE CU LEGISLAà …¢IA à ƒŽN VIGOARE .
• ACTIVE FIXE
• à ƒŽNTOCMIREA DOCUMENTELOR DE PLATà „‚ PENTRU VIRAMENTELE OBLIGAà …¢IILOR Cà „‚TRE BUGETUL DE STAT , BUGETELE LOCALE , Cà „‚TRE ALà …¢I PARTENERI .
• à ƒŽNCHIDEREA ANUALà „‚ A CONTURILOR LA SFà ƒ‚RÅžITUL EXERCIà …¢IULUI FISCAL , ELABORAREA à …žI DEPUNEREA DECLARAà …¢IILOR FISCALE ANUALE à ƒŽN CONFORMITATE CU CADRUL LEGAL à …žI CU LEGISLAà …¢IA NAà …¢IONALÄ‚ à ƒŽN VIGOARE .
• REPREZENTARE à ƒŽN FAà …¢A TUTUROR ORGANELOR DE STAT à ƒŽN LEGà „‚TURÄ‚ CU SPECIFICAREA OBLIGAà …¢IILOR FISCALE à …žI LA REVIZII FISCALE .
Tel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mail: account _ plus_ minus@ abv. bg

avocati

SERVICII CONTABILE DE LA A LA Z IN BULGARIA


Formular Contact

Mesajul dumneavoastra


cv

Alte anunturi de offis111


Prestari Servicii Alte Servicii