Offis111
offis111

Consultanţă şi consiliere juridică in Bulgaria


Bucuresti, judet Bucuresti
REF15000156015


Consultanà …£Äƒ à …Ÿi consiliere juridicà „ƒ in Bulgaria
în privinà …£Äƒ dobà ƒ¢ndirii à …Ÿi dispunerii de proprietà „ƒÅ£i imobiliare à …Ÿi bunuri mobile .
Studiu al statutului real - legal al proprietà „ƒÅ£ii imobiliare .
Elaborarea unui aviz juridic à …Ÿi analizà „ƒ amà „ƒnunÅ£ite privind dreptul de proprietate .
Elaborarea antecontractelor à …Ÿi a à ƒ®nscrisurilor notariale pentru afaceri cu proprietà „ƒÅ£i imobiliare .
Pregătirea tuturor documentelor necesare pentru à ƒ®ncheierea afacerii à …Ÿi cooperare pentru realizarea tratativelor .
Consultanţă à …Ÿi elaborare contracte de dare à ƒ®n chirie a proprietà „ƒÅ£ilor imobiliare .
Elaborare de antecontracte de và ƒ¢nzare proprietà „ƒÅ£i imobiliare .
Asistenţă juridicà „ƒ pentru obà …£inerea de autorizaà …£ii de construcà …£ii à …Ÿi alte à ƒ®nscrisuri necesare pentru construcà …£ii, avize de proiectare , aprobarea proiectelor de investià …£ii, avize de construcà …£ii à …Ÿi de utilizare .
InvestiÅ£ii strà „ƒine à ƒ®n domeniul proprietà „ƒÅ£ilor imobiliare .
Acordarea asistenà …£ei à ƒ®n realizarea afacerilor à ƒ®n faà …£a unui notar public , organelor de stat sau organelor administraà …£iei publice locale .
e- mail: d _ marinow71@ abv. bg
www. bulgaria- lawyer. com
Telefoane : Viber , WhatsApp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

servicii

Consultanţă şi consiliere juridică in Bulgaria


Formular Contact

Mesajul dumneavoastra


cv

Alte anunturi de offis111

Alte Servicii Prestari Servicii Bucuresti
REF15000156014

Prestari Servicii Alte Servicii