Offis111
offis111

Biroului Avocat vorbitor de limba romana vă oferă Adresă înregistrată în Bulgaria


Bucuresti, judet Bucuresti
REF15000156014


Biroului Avocat vorbitor de limba romana và „ƒ oferà „ƒ Adresà „ƒ à ƒ®nregistrată à ƒ®n Bulgaria
Serviciile Biroului Avocat vorbitor de limba romana din Bulgaria và „ƒ oferà „ƒ în domeniul oferirii unei Adrese à ƒ®nregistrate sunt coroborate cu legislaà …£ia localà „ƒ care stipuleazà „ƒ cerinà …£a ca companiile sà „ƒ dispunà „ƒ de o adresà „ƒ à ƒ®nregistrată à ƒ®n temeiul unui contract de à ƒ®nchiriere sau un alt document legal à ƒ®ncheiat à ƒ®n mod regulamentar . Asemenea documente sunt necesare pentru à ƒ®nregistrarea unei companii la autorità „ƒÅ£ile fiscale .
Serviciul oferit de noi include :
Punerea la dispozià …£ie de o adresà „ƒ à ƒ®nregistrată.
Transmiterea corespondenà …£ei.
Indicarea externà „ƒ a adresei à ƒ®nregistrate a firmei .
Asigurarea unei linii de telefon / fax, à ƒ®n cazul à ƒ®n care este necesar .
Contractele noastre de à ƒ®nchiriere sunt standard à …Ÿi pot fi uà …Ÿor reziliate à ƒ®n momentul à ƒ®n care necesitatea folosirii nu mai existà „ƒ.
e- mail: d _ marinow71@ abv. bg
www. bulgaria- lawyer. com

Telefoane : Viber , WhatsApp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

servicii

Biroului  Avocat vorbitor de limba romana vă oferă Adresă înregistrată în Bulgaria


Formular Contact

Mesajul dumneavoastra


cv

Alte anunturi de offis111


Prestari Servicii Alte Servicii