Offis111
offis111

Biroului Avocat vorbitor de limba romana vă oferă Adresă înregistrată în Bulgaria


Bucuresti, judet Bucuresti
REF15000156014


Biroului Avocat vorbitor de limba romana và „ƒ oferà „ƒ Adresà „ƒ à ƒ®nregistrată à ƒ®n Bulgaria
Serviciile Biroului Avocat vorbitor de limba romana din Bulgaria và „ƒ oferà „ƒ în domeniul oferirii unei Adrese à ƒ®nregistrate sunt coroborate cu legislaà …£ia localà „ƒ care stipuleazà „ƒ cerinà …£a ca companiile sà „ƒ dispunà „ƒ de o adresà „ƒ à ƒ®nregistrată à ƒ®n temeiul unui contract de à ƒ®nchiriere sau un alt document legal à ƒ®ncheiat à ƒ®n mod regulamentar . Asemenea documente sunt necesare pentru à ƒ®nregistrarea unei companii la autorità „ƒÅ£ile fiscale .
Serviciul oferit de noi include :
Punerea la dispozià …£ie de o adresà „ƒ à ƒ®nregistrată.
Transmiterea corespondenà …£ei.
Indicarea externà „ƒ a adresei à ƒ®nregistrate a firmei .
Asigurarea unei linii de telefon / fax, à ƒ®n cazul à ƒ®n care este necesar .
Contractele noastre de à ƒ®nchiriere sunt standard à …Ÿi pot fi uà …Ÿor reziliate à ƒ®n momentul à ƒ®n care necesitatea folosirii nu mai existà „ƒ.
e- mail: d _ marinow71@ abv. bg
www. bulgaria- lawyer. com

Telefoane : Viber , WhatsApp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

servicii

Biroului  Avocat vorbitor de limba romana vă oferă Adresă înregistrată în Bulgaria


Formular Contact

Mesajul dumneavoastra


cv

Alte anunturi de offis111

Piese si Accesorii Auto Moto Velo Giurgiu
REF15000151332

Prestari Servicii Alte Servicii